Our Supporters

Name Amount(NRS)
Krishana Prasad Regmi 25,000/-
Bhim Raj Regmi 25,000/-
Niranjan Shrestha 250,000/-
Keshab Raj Uphadhaya 50,000/-
Keshab Raj Bhattarai 36,000/-
Dibyamani raj Bhandari 100,000/-
Niraj Kumar Shrestha 250,000/-
Kailash Thapa 250,000/-
Sawdesh Gurung 250,000/-
Ashok Kumar Todi 250,000/-
Shraddha Sanghai 250,000/-
B-Braun Pharma 100,000/-
Sailesh Adhikari 100,000/-
Gopal Prashad Dahal 50,000/-
Onta Family Foundation 100,000/-
Gofund me 181,000/-
Ganesh Medi Concern 100,000/-
Yamuna Pharma 100,000/-
Ajay Kumar Shrestha 100,000/-
Prime Life Care International 200,000/-
Sushil Kumar Goshali 220,000/-
Roshan Darshan Bajracharya 50,000/-

"Health is the most important thing you have in life!"

Contact us now to schedule an appointment.

Location

Nepal Ventilator Services
Dhumbarahi, Kathmandu
Phone : 9847170144

Opening Hours

Sun-Fri 9:30 am to 5:00 pm
Saturday Available in Emergency Cases.
We are available 24x7 in Emergency Cases

Emergency Cases

9801015934 9847170144

Social Media